דופלקסים ודירות אחרונות בפרויקט בשכונת כצנלסון, ראשון לציון