סיפורו של בניין… פרויקט של מגשימים נכסים ב"גלובס" התחדשות עירונית