Personal-photos_193x182_13-150x150.jpg

מוטי בלכר

מחלקת שירות לקוחות

במסגרת תפקידו של מוטי במחלקת שירות הלקוחות של החברה הוא מלווה את הדיירים לאורך כל התהליך ומעניק מענה זמין ונגיש לכל שאלה ובקשה. בנוסף, הוא אחראי על תיעוד הפרויקטים בשלבים השונים ובשלבי הביצוע בפרט תוך שמירה על ערכיה של החברה ורמת שירות ייחודית ואיכותית לדיירי הפרויקט. מחלקת שירות הלקוחות של מגשימים נכסים מרכזת את המידע בין כלל הגורמים המקצועיים ומייחסת חשיבות לקשר אישי ושוטף עם כל דייר ודייר.