top of page

מדוע חשוב לבדוק נסח טאבו?

איפה מקבלים אותו, מה הוא כולל ולמה בעצם אסור לבצע רכישת נכס בלעדיו? ועוד כמה דברים חשובים שכדאי לדעת על נסח טאבו

נסח טאבו הוא תמצית רישום זכויות במקרקעין, הנמצא במאגר לשכות רישום מקרקעין במשרד המשפטים. הנסח – מעין "תעודת זהות נדל"נית" – מספק מידע על זהות בעליו של נכס מסוים, וגם מידע בדבר הערות אזהרה הרשומות על הנכס.


כלומר, באמצעות נסח טאבו ניתן לברר לא רק מיהו בעל הזכויות בנכס אלא גם לוודא מספר נושאים חשובים, ביניהם: האם על הנכס רובצים עיקולים או שעבודים, האם רשומה משכנתא על הנכס, האם הנכס עומד בפני מכירה, האם הנכס נמצא בסכנת הפקעה, האם קיימים צווים משפטיים (למשל צו הריסה), הערות של רשויות התכנון והבנייה (למשל בדבר חריגת בנייה), או שאולי הנכס בכלל נמצא בידיו של כונס נכסים.


מדוע חשוב לבדוק נסח טאבו לפני רכישת נכס?

לפני רכישת נכס מכל סוג, בין אם מדובר בנכס חדש או יד שנייה, יש לבדוק את נסח הטאבו שלו. זאת, משתי סיבות מרכזיות:

רק באמצעות נסח טאבו ניתן לדעת בוודאות שמי שמציג עצמו כבעלי הנכס הוא אכן בעל הזכויות.רק באמצעות נסח טאבו ניתן לדעת בוודאות אם קיימות הערות אזהרה לנכס. כך, למשל, אם נרשמה הערת אזהרה לעיקול הנכס – לא ניתן יהיה לבצע את עסקת הרכישה. במלים אחרות, לכל הערת אזהרה הכלולה בנסח טאבו יש השפעה על עסקה מתוכננת להעברת הזכויות בנכס.

יש לציין, כי עורכי דין המתמחים בתחום הנדל"ן ממליצים בדרך כלל לרוכשי נכסים להפיק נסח טאבו בשלושה שלבים:

מיד עם תחילת המו"מ על רכישת הנכס, במטרה לוודא את זהות בעליו ואת קיומן או העדרן של הערות אזהרה.במעמד חתימת חוזה המכר, במטרה לוודא שבזמן שחלף בין תחילת המו"מ לבין מועד החתימה לא חל שינוי במצב זכויותיו של בעל הנכס (למשל, הטלת עיקול).זמן מסוים לאחר ביצוע העסקה, במטרה לוודא שהזכויות בנכס אכן הועברו על שמו של הרוכש.


פרט לרכישת נכס, מתי עוד כדאי להוציא נסח טאבו?

כאחד מהתנאים לקבלת משכנתא, הבנק המלווה דורש להציג בפניו נסח טאבו הכולל רישום של הערת אזהרה בגין ההלוואה.עם סיום תקופת המשכנתא יש להוציא נסח טאבו כדי לוודא שהערת האזהרה לטובת הבנק המלווה אכן נמחקה.ככלל, מדי כשנה-שנתיים מומלץ לבעלי נכס להפיק נסח טאבו ולבדוק אותו במטרה לוודא שלא חלו בו שינויים. לדוגמא: רישום הערת אזהרה בגין עיקול שלא היה ידוע לבעלי הנכס, או שינוי בזכויות כתוצאה ממעשה זיוף ומרמה.


כיצד ניתן לקבל נסח טאבו?

כל אדם רשאי לבקש ולקבל נסח טאבו של נכס מסוים בכל אזור בישראל, תמורת תשלום אגרה. את הנסח ניתן להזמין באמצעות אחת מלשכות רישום מקרקעין במשרד המשפטים, או להזמין עותק של הנסח באמצעות אתר האינטרנט של שירות התשלומים הממשלתי, או באמצעות אתר האינטרנט של דואר ישראל.


חשוב לדעת:

לעותק המופק באינטרנט אין תוקף משפטי ולכן מומלץ לקבל נסח טאבו מלשכת מקרקעין, הנושא את החותמת שלה.במקרה שנכס נמצא עדיין בהליכי רישום בלשכת מקרקעין, קיימת אפשרות שלא ניתן יהיה להפיק עבורו נסח טאבו באמצעים מקוונים (אינטרנט), אלא רק באמצעות פנייה אל הלשכה.

Comments


bottom of page