top of page

מס רכישה - מה זה?


מדריך מס רכישה תמונה ראשית
מדריך מס רכישה

רוצים לדעת מה זה מס רכישה בעולמות נהדל״ן והנכסים? כיום אנחנו צריכים להכיר כל פרט בתהליך רכישה של בית/דירה. נכסי נדל"ן נחשבים לאטרקטיביים היום, בעיקר בשל עליית הריבית וירידת המחירים בשוק. עם זאת, חשוב להכיר בכל התנאים לרכישת דירה ובגדול - מס רכישה. במאמר זה נסביר מהו מס רכישה, מהו גובה מדרגת מס הרכישה, מי זכאי לפטור ממס רכישה ומה קורה במצב של אי עמידה בתשלומים, בואו נלמד על מס רכישה!


מה זה מס רכישה?

מס רכישה הוא מס מטעם המדינה אותו חייב קונה הנכס לשלם. נכס יכול להתפרש לכמה מובנים: דירה, בית פרטי, מגרש או כל מבנה דומה. מס רכישה הוא מס חד פעמי, אותו יש לשלם בתהליך רכישת הנכס. המס מועבר לרשויות או ליתר דיוק, למנהל מס מקרקעין. כמו כל סוג מס אחר, חלה חובה לשלם את מס הרכישה תוך פרק זמן קבוע מראש - בדרך כלל 60 יום מביצוע העסקה. מהו הסכום אותו אתם אמורים לשלם בפועל? למס רכישה יש מדרגות בהתאם לשווי הנכס, גובה המדרגות משתנה מדי שנה ולכן, חשוב להכיר בכל הפרטים הקטנים לפני שאתם מבצעים רכישה מסוג כזה או אחר.


מדרגות מס רכישה

  • מדרגה ראשונה: עד לסכום של 1,919,155 ש"ח לא תשלמו מס רכישה - נכון לתאריכים 16.01.23 ועד 15.01.24.

  • מדרגה שניה: מסכום העולה על 1,919,155 ש"ח ועד 2,276,360 ש"ח ישלם הקונה מס רכישה בשיעור של 3.5%.

  • מדרגה שלישית: מסכום העולה על 2,276,360 ש"ח ועד 5,872,725 ש"ח ישלם הקונה מס רכישה בשיעור של 5%.

  • מדרגה רביעית: מסכום העולה על 5,872,725 ש"ח ועד 19,575,755 ש"ח ישלם הקונה מס בשיעור של 8%.

  • מדרגה חמישית: מסכום העולה על 19,575,755 ש"ח ישלם הקונה מס בשיעור של 10%.

מדרגות מס על רכישה נוספת

מדרגות מס הרכישה שציינו לעיל נוגעות ליחידה ראשונה של הקונה - משמע הקונה לא מחזיק בדירה נוספת. אם מדובר על רכישה נוספת של נכס מדרגות המס משתנות, אלו הם השינויים:

מס רכישה במקרה של דירה נוספת מדרגה של עד 5,872,725 ש"ח ישלם הקונה מס בשיעור של 8%.

במקרה של רכישת דירה נוספת מעל 5,872,725 ש"ח ישלם הקונה מס רכישה בשיעור של 10%.


הקלה במס רכישה לנכים

לבעלי נכות (בהתאם לחוק) יש הקלות מס רכישה בזמן רכישת דירה למגורים. על פי החוק ונכון לשנת 2023, הזכאים להקלות יקבלו פטור ממדרגת מס רכישה ראשונה עבור דירה שהשווי שלה לא עולה על 2,500,000 ש"ח. אם רכשו דירה יקרה יותר מהסכום הנקוב, ישלמו עבור ההפרש מס מופחת בשיעור של 0.5%.


מדרגות מס רכישה למשקיעים

בתור משקיעים אנחנו רוצים להימנע ככל הניתן מהוצאות "מיותרות". בדיוק בשביל משקיעי נכסים, יש סעיפים שחשוב להכיר בכל הנוגע למס רכישה. החוק מאפשר לכל משקיע להקפיא תשלום מס רכישה על דירה נוספת, משמע הוא צריך להתייחס לדירה כאילו הייתה הדירה הראשונה שקנה רק אם מכר את הדירה תוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה הנוספת.

מדרגות מס רכישה למשקיעים

הצהרה ותשלום על מס רכישה

תשלום מס רכישה מבוצע מול אגף הגביה במשרד האזורי (בהתאם למקום בו נמצא הנכס) במנהל מקרקעין. יש למלא את כל הפרטים אודות הנכס, לציין אמצעי תשלום וחשוב להדגיש שאם בחרתם בתשלומי קרדיט, התשלומים יישאו הפרשי ריבית והצמדה. מי שלא הגיש הצהרה במועדים הקבועים בחוק (ציינו למעלה) יוטל עליו קנס על כל שבועיים של פיגור בתשלום. הקנס עבור אי הצהרה הוא 290 ש"ח כל שבועיים, עבור אי הודעה הקנס יהיה 230 ש"ח כל שבועיים.


שאלות ותשובות

אם יש לבן זוג שלי דירה ואנו רוצים לקנות עוד אחת, מהם נהלי מס הרכישה במקרה הזה?

כאשר בני זוג רוכשים דירה נוספת, לא מדובר על רכישת דירה ראשונה גם אם הדירה נקנתה לפני תקופת הנישואין. יש הרבה סייגים סביב העניין, אבל כמעט תמיד כאשר בני הזוג גרים בדירה אחת כדרך קבע, יהיה עליהם לשלם מס רכישת דירה נוספת אם ירכשו דירה נוספת.


איך אפשר לקבל החזר על תשלום יתר למס רכישה?

באתר של רשות המיסים ניתן לבדוק אם קיימת יתרת זכות על תשלום מס רכישה או מס שבח. אם אכן קיימת יתרה, תוכלו להגיש בקשה להחזר באתר על ידי מילוי הפרטים.


מה יקרה אם לא אשלם מס רכישה לאחר 60 יום?

אם לא שילמתם מס רכישה לאחר 60 יום תקבלו קנס על פיגור בתשלום. גובה הקנס עומד על 0.2% לכל שבוע בו לא שילמתם.


כמה קנס משלמים על גרעון תשלום מס רכישה?

אם נקבע גירעון על מס ששולם, יהיה עליכם לשלם קנס בהתאם לגובה הגירעון. במקרה שגובה הגירעון עולה על מחצית מהמס המתאים, יתווסף קנס של 15% (במקרה של רשלנות או אי מסירת הצהרה). אם מנהל מקרקעין קבע שהגירעון נובע מכוונת זדון, יתווסף קנס של 30% מסכום הגירעון לסכום המס.


Comments


bottom of page